Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet träffas regelbundet på skolan. Under läsåret 2015-2016 är mötestiden varje jämn vecka, på torsdagar kl 10.30-11.15. Under mötet diskuteras frågor kring elever, som förts fram till rektor via mentor. Börje skolas resursteamsledare i kommunen, deltar ett par gånger/läsår.

Elevhälsoteamet: 

Rektor                                                      Annika Tillander Berg 

Psykolog                                                  Gabriel Marklin

Skolsköterska                                         Christina Cederberg

Skolkurator                                              Olivia Catolino

             

Uppdaterad: