Lärare

Årets personal på Börje skola.

Mentor förskoleklass

Caroline Lind

Förskollärare

Elin Nilsson

Mentor åk 1

Maja Karlsson

Mentor åk 2

Julia Malmström

Mentor åk 3

Jonas Gellerstig

Mentor åk 4

Catherine Lindén

Mentor åk 5

Erik Fortea

Mentor åk 6

Karin Hahlin-Ohlström

Elevassistent

Eva Forsberg

Idrottslärare

Martin Östlund

Speciallärare/resurs

Maria Mattsson

Musiklärare

Erik Zetterström

Slöjdlärare textil

Monica Jansson

Slöjdslärare trä

Rikard Snäll

Resurs

Hampus Mattsson

Resurs

Resurs

Uppdaterad: