Lärare

Årets personal på Börje skola.

Mentor förskoleklass

Caroline Lind

Mentor förskoleklass

Monika Kyller

Mentor åk 1

Madeleine Skär

Mentor åk 2

Maja Karlsson

Mentor åk 3

Julia Malmström

Mentor åk 3/ Idrottslärare

Martin Östlund

Mentor åk 4

Karin Hahlin-Ohlström

Elevassistent

Eva Forsberg

Mentor åk 5

Catherine Lindén

Mentor åk 6

Erik Fortea

Speciallärare

Therese Lööf

Speciallärare/resurs

Malin Brolin

Slöjdlärare textil

Viola Löfquist

Musiklärare

Erik Zetterström

Slöjdslärare trä

Thomas Dicksen Hjalmarsson

Assistent

Muner Mansor Ibrahim
13 september 2017