Lärare

Årets personal på Börje skola.

Mentor förskoleklass

Caroline Lind

Mentor åk 1

Jonas Gellerstig

Mentor åk 2

Caroline Engelbrektson

Mentor åk 3

Julia Malmström

Mentor åk 4

Karin Hahlin-Ohlström

Mentor åk 5

Catherine Lindén

Tjänstledig

Erik Fortea

Mentor åk 6

Elin Nilsson

Elevassistent

Eva Forsberg

Speciallärare/resurs

Maria Mattsson

Musiklärare

Erik Zetterström

Slöjdlärare textil

Monica Jansson

Slöjdslärare trä

Rikard Snäll

Resurs

Resurs

Uppdaterad: