Lärare

Årets personal på Börje skola.

Mentor förskoleklass

Caroline Lind

Mentor förskoleklass

Monika Kyller

Mentor åk 1

Julia Malmström

Mentor åk 2

Jonas Gellerstig

Mentor åk 3

Maja Karlsson

Mentor åk 4

Erik Fortea

Mentor åk 5

Karin Hahlin-Ohlström

Elevassistent

Eva Forsberg

Mentor åk 6

Catherine Lindén

Idrottslärare

Martin Östlund

Speciallärare

Therese Lööf

Speciallärare/resurs

Maria Mattsson

Musiklärare

Erik Zetterström

Slöjdlärare textil

Monica Jansson

Slöjdslärare trä

Rikard Snäll

Assistent

Foouad
Uppdaterad: