Infobrev -fritids 14/9-21

Hej, nu kommer jag med ett mail igen om fritids! Vi känner att vi börjar bli varm i kläderna nu. Vi börjar se vad eleverna vill/behöver utan att alltid behöva fråga, vi börjar lära känna igen er vårdnadshavare, eleverna har börjat komma in i rutinerna med mellis, aktiviteter, tider osv. Även ni vårdnadshavare är superbra på att använda Skola24, meddela oss ev. förändringar.

Förstärkning på fritids
Från och med denna vecka kommer vi ha en till person på fritids, Elsa Karlsson som själv gick på denna skola för sex år sedan. Hon kommer dagtid finnas i mellanstadiet, ute som rastvärd och fritids på efm, vissa dagar. Vi välkomnar henne till oss! :)

Stängning
Vi har sett att behovet på vistelsetid är till 17.00 här, vi har väldigt sällan haft någon elev kvar efter 17.00 under dessa veckor. I och med detta så kommer vi, från och med måndagen den 27 september, stänga 17.00. Alltså öppet 06.20-17.00. OM du som vårdnadshare har behov efter 17.00 (till max 17.30) någon specifik dag ber vi dig höra av dig till oss MINST(!) en dag innan, gärna mer så vi kan ändra i schemat för den specifika dagen.

Lov och Lovdag
Den 25 september är det studiedag och nästan alla har svarat på det i Skola24. Om du vet med dig att du inte har svarat kan du maila vistelsetid/ledighet till edvard.holmlund(a)uppsala.se . Höstlovet (v.44) kommer ni kunna besvara i Skola24 mellan 27 september till 10 oktober.

Pax & Miniorerna
Om du har ett barn som går på Pax/Miniorerna på onsdagar/torsdagar vore det superbra om det står som kommentar i Skola24 alt. att eleven alltid är ledig från fritids på onsdagar, alltså ett sådant grundschema (gäller Miniorerna). Pax börjar 14.40 när 4-6an slutar så de treor som går på Pax bör i så fall ha sluttid 14.40 eller kommentar. Det har blivit några frågetecken på elever som ska ha varit på fritids, enligt Skola24, men 'försvunnit' till Pax/Miniorerna.

Åk.3-6!
Sex tisdagar i rad, med start idag, kommer vi ha (digitalt) besök av Kodcentrum som kommer lära ut programmering för elever på fritids mellan åk.3-6. Detta kommer vara mellan 15.15-16.00. Om du har ett barn i åk.3-6 som gärna vill vara med är det okej att eleven stannar längre än du har behovet just dessa dagar då vi inte kan styra tiden med Kodcentrum.

Länk till oss
Via länken nedan finns den mesta infon kring fritidshemmet. Det finns ytterligare länkar på webbsidan samt längt ner till undersidor som Skola24-info & om lov-och lovdagar. https://borjeskola.uppsala.se/verksamheter/fritidshemmet/

https://www.instagram.com/borjefritids/

Mvh
Fritidspersonalen, genom Edvard

14 september 2021