Klasser

Här kan du se till klassernas egna hemsidor.

Åk 4 För info se UNIKUM eller mail från Karin

Åk 5 För info se UNIKUM eller mail från Catherine

Åk 6 För info se UNIKUM eller mail från Erik

Åk 1 För info se UNIKUM eller mail från Jonas

Åk 3 För info se UNIKUM eller mail från Julia 

Åk 2 För info se UNIKUM eller mail från Caroline

Förskoleklass För info se UNIKUM eller mail från Elin

Uppdaterad:

Andra sidor under: Klasser