Klasser

Här kan du se till klassernas egna hemsidor.

Åk 4 För info se UNIKUM eller mail från Karin Schema åk 45 (DOCX, 309 KB)

Åk 5 För info se UNIKUM eller mail från Catherine Schema åk 56 (DOCX, 312 KB)

Åk 6 För info se UNIKUM eller mail från Erik

Åk 1 För info se UNIKUM eller mail fråddn Jonas Schema åk 1 (DOCX, 253 KB)

Åk 3 För info se UNIKUM eller mail från Julia Schema åk 3 (DOCX, 270 KB)

Åk 2 För info se UNIKUM eller mail från Caroline Schema åk 2 (DOCX, 258 KB)

Förskoleklass För info se UNIKUM eller mail från Elin Schema F (DOCX, 214 KB)

Uppdaterad:

Andra sidor under: Klasser