Fritidshemmet på Börje skola

Fritidshemmet är skolans och hemmets förlängda arm där barnen har möjlighet att vistas innan och efter skoltid.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap (www.skolverket.se). Det är också en plats för att kunna få vila och rekreation.

Vi är ett fritidshem med ca. 70 elever med blandade åldrar mellan F-6.

Telefonnummer: 018-727 86 85

Öppning (06.20) sker i matsalen och stängning (17.00) sker i förskoleklassens rum (Saturnus) eller utomhus.

Lägg in fritidsschema här

Instagram (Skola och fritidshemmet) Här hittar du bland annat vår veckoplanering och aktiviteter som sker hos oss.

Lov & lovdagar, klicka här.

Kontakta personal på fritids.

Skola24-fritidshem, info.

En vanlig fritidsdag hos oss:

06.20-07.10 - Frukost, spel & rita i matsalen

07.10-08.00 - Ute på skolgården

08.00-13.00/14.40 - Skola

13.00-13.30 - Styrd och fri utelek

13.30-14.15 - Mellanmål (4-6an äter efter avslutad skoldag)

14.15-15.15 - Styrd aktivitet och fritt val

15.15-16.00 - Styd utelek

16.00-16.30 - Fri utelek

16.30-17.00 - Lugn inomhusaktivitet, t.ex. rita, spela spel, bygga m.m. alternativt utomhus

________________________

Fritidshemmets allmänna råd

Läroplanen kapitel 4 (fritidshem)

Ordmoln Fritids

Frukost mellis.JPEG     Läsande elev.JPEG

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fritidshemmet på Börje skola