Fritidshemmet på Börje skola

Fritidshemmet är skolans och hemmets förlängda arm där barnen har möjlighet att vistas innan och efter skoltid.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap (www.skolverket.se). Det är också en plats för att kunna få vila och rekreation.

Vi är ett fritidshem med ca. 70 elever med blandade åldrar mellan F-6.

Telefonnummer: 018-727 86 85

Öppning (06.20) sker i matsalen och stängning (17.00) sker i förskoleklassens rum (Saturnus) eller utomhus.

Lägg in fritidsschema här

Instagram (Skola och fritidshemmet)

Lov & lovdagar, klicka här.

Kontakta personal på fritids.

Skola24-fritidshem, info.

Att ansöka om fritidshem:

Du som vårdnadshavare som fått skolplacering i Förskoleklass eller åk 1-6 och vill ha skolbarnomsorg/fritidsplats måste ansöka om plats i eBarnUngdom, https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/logga-in-i-ebarnungdom/

Elever med fritidsplacering har rätt att vara på fritids när vårdnadshavarna arbetar eller studerar och tiderna ska anpassas efter arbets- och restid. Det betyder att barnen själva inte kan välja om de ska vara på fritids eller inte. Det betyder också att syskon ska bli lämnade och hämtade samtidigt på/från fritids. Tider kan komma att styrkas från arbetsgivare. Läs gärna mer i Uppsala kommuns "Regler för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för elever i åldern 6-13 år". Är du föräldraledig med annat syskon har du rätt till eftermiddagsfritids (fram till 15.30) dock inte på lov-och lovdagar.

För att få fritidsplacering måste samtliga vårdnadshavare bekräfta erbjuden plats i eBarnUngdom inom 8 dagar. När ni bekräftar ska inkomstanmälan göras. Om platsen inte bekräftas inom 8 dagar avregistreras den och ny ansökan måste in om det önskas plats.

Har ni frågor kring detta så ta gärna kontakt med Antagningsenheten: 0771–727001.

En vanlig fritidsdag hos oss:

06.20-07.10 - Frukost, spel & rita i matsalen

07.10-08.00 - Ute på skolgården

08.00-13.00 (14.40 för åk.4-6 mån-tors) - Skola

13.00-13.30 - Styrd och fri utelek

13.30-14.15 - Mellanmål (4-6an äter 14.40 mån-tors)

14.15-15.15 - Styrd aktivitet och fritt val

15.15-16.00 - Styd utelek

16.00-16.30 - Fri utelek

16.30-17.00 - Lugn inomhusaktivitet, t.ex. rita, spela spel, bygga m.m. alternativt utomhus

________________________

Fritidshemmets allmänna råd

Läroplanen kapitel 4 (fritidshem)

Ordmoln Fritids

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fritidshemmet på Börje skola