Ny på fritids?

Välkommen till Börje skolas fritidshem.

Till dig som har ett barn som vill börja på fritids hos oss kan ni ansöka om placering hos oss via Uppsala kommun. Vår verksamhet heter Börje skolas fritidshem. Efter att ni gjort ansökan är det viktigt att ni kollar att ni fått placering i systemet. Samtliga vårdnadshavare till barnet måste godkänna placeringen. Har du frågor kring antagning eller vill söka eller säga upp din plats hittar du det här

Vi har ingen bestämd inskolning kring fritids då alla barn är olika. Förslaget från oss är att elevens första fritidsdag är ni här tillsammans 1–2 timmar och sedan succesivt öka i tid beroende på elevens behov i dialog med personalen.

Informationsbrev från fritids skickas ut via Unikum. För att få informationen på mail från oss via Unikum, måste du först loggat in minst en gång i systemet så din mailadress registreras. Detta görs enklast med Bank-ID.

Vi använder närvarosystemet Skola24 för både skoldagen och fritidshemmet. På vår startsida under Meny > Verksamheter > Fritidshemmet på Börje skola finns information kring Skola24.

Om du är ny på fritidshemmet kan du cirka en vecka innan placeringsstart registrera schema via Skola24.

Har ni frågor kring detta så ta gärna kontakt med Antagningsenheten: 0771–727001.

Uppdaterad: