Förskoleklass

Välkommen till förskoleklassen på Börje skola!

Förskoleklassen är som en bro mellan förskolan och skolan. Att börja i skolan är en stor händelse för många och hos oss får barnet i lugn och ro lära sig allt nytt. Vi vill att elevernas skolstart ska bli positiv och rolig och att intåget i skolans värld ska präglas av trygghet, utmaningar och många lek- och lär tillfällen. Eleverna ska få känslan av att här vill jag vara, här upplever jag lust att lära, här ingår jag!

Barnen får under året i förskoleklass lära känna varandra och de vuxna på skolan och bli trygga tillsammans. Vi är övertygade om att barnen lättare kan tillgodogöra sig kunskap och utvecklas i sin sociala samvaro tillsammans med andra, när de är trygga. Vi arbetar aktivt med att få ihop en fungerande grupp där alla känner trygghet och tillit.

Språket är människans viktigaste redskap och är viktigt både vid inlärning och i relationer. Därför arbetar vi ständigt för att utveckla barnens språk och förmåga att kommunicera i både skrift och tal. På Börje skola arbetar vi utifrån Bornholmsmodellen, som består av språklekar. På så vis utvecklas barnens språkliga medvetenhet, vilket är en viktig förutsättning för fortsatt god läs- och skrivinlärning.

Förskoleklassen: uppdrag, innehåll och kvalitet (kort version) FILM HÄR

Fritids?

Behöver du fritidsomsorg efter och eller före skolstart? Ansök om fritidsplats i eBarnUngdom. Hitta mer info kring fritidshemmet, Skola24 med mera HÄR i underflikar.

Välkomna!

FSK rum.JPEG

Uppdaterad: