Skolsköterska

Jag heter Christina Cederberg och finns på skolan onsdagar 7.30-16.00 Du kan nå mig på tel 0724529916 eller via e-post christina.cederberg@uppsala.se.

Skolsköterska

Elever och vårdnadshavare är välkomna att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa.

Skolsköterskan är en del av elevhälsans medicinska insa

ts (EMI). Vid skolstart tar EMI över ansvaret för att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).

Skolsköterskans uppdrag är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, lärmiljö och livsstil. Det görs bland annat genom regelbundna hälsobesök i förskoleklass, åk 2, 4, 7 och åk 1 i gymnasiet, och erbjuder vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Skolsköterskan deltar i skolans elevhälsoteam (EHT), där ingår också rektor, skolpsykolog, kurator och specialpedagog.

Skolläkare

Skolläkaren är en del av den samlade elevhälsan och tillför medicinsk kompetens till elevhälsans arbete.

Skolläkaren kommer till skolan vid bokade skolläkarmottagningar främst för skolrelaterade hälsoproblem och medicinska bedömningar. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Skolläkaren på Börje skola heter Louise Diös.

Skolsköterskan erbjuder öppen mottagning för enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Uppdraget som skolsköterska innebär även administrativa arbetsuppgifter i form av dokumentation och journalhantering

Uppdaterad: