Skolsköterska

Jag heter Christina Cederberg och finns på skolan på tisdagar jämn vecka och onsdagar ojämn vecka. Du kan nå mig på tel 0724529916 eller via e-post christina.cederberg@uppsala.se.

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. 


Hälsobesök 

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsobesök, hälsosamtal, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet. Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. 

Tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt. Medgivande från vårdnadshavare krävs för utlämnande av information om enskild elevs hälsotillstånd till övrig personal.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare själv kontaktar skolsköterskan och/eller läraren om ditt barns hälsotillstånd kräver extra uppmärksamhet. Informera husmor om ditt barn har matallergi eller specialkost.

 

Uppdaterad: