Skolkurator

Hej! Jag heter Frida och jag är skolkurator på Vänge skola & Börje skola.

Är på plats i Börje tisdagar, men finns tillgänglig måndag till fredag på mejl eller på telefon 8.00-16.00. Arbetar på individ- och gruppnivå, vilket betyder att jag träffar enskilda elever, föräldrar, grupper, klasser eller ibland hela skolan. Mitt uppdrag är att se till att eleverna ska må så bra som möjligt under sin skolgång. Jag går ofta ut i klassrummen eller på rasterna för att observera eller för att prata med eleverna.

Till mig kan eleverna komma om de behöver prata med någon utomstående om saker påverkar skolgången. Det kan till exempel vara när man är arg, ledsen, stressad eller orolig över något som händer i skolan. Det kan också vara saker som hände utanför skolan tillexempel i hemmet, vilket i sin tur kan påverka elevens skolprestation. Vid behov kartlägger jag elevens situation och samverkar med externa instanser såsom socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin eller ungdomsmottagningen.

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig direkt på nummer 018-727 82 92 eller e-post frida.vastamaki@uppsala.se

Med vänlig hälsning,

Frida Vastamäki

Uppdaterad: