Skolverksamhet

Börje skola är en F-6 skola med ca. 125 elever. Skolan ligger i ett kulturlandskap omgiven av åkrar och ängar ca 10 minuters bilväg från centrala Uppsala. I närområdet finns endast byns kyrka. Förutom skolan, kyrkan och lantbruk saknas i stort andra arbetsplatser och mötesplatser för människor.

Skolan präglas historiskt av stor samhörighet bland både elever, personal och vårdnadshavare. Skolan har en aktiv föräldraförening som anordnar aktiviteter så som disco för barnen samt även fixardagar där underhåll utförs på skolgård och fastighet.

Börje skola erbjuder en lugn och trygg miljö där god arbetsmiljö finns för våra elever. Skolan har under många år utvecklat faddersystem, som utgör en grundtrygghet för eleverna då alla lär känna alla. Personalen som arbetar här har arbetat här länge.

Då skolan är en liten byskola så saknas salar för idrott, slöjd och hemkunskap vilket medför att samtliga klasser, åk.1-6, behöver åka från skolan med buss minst en gång i veckan för ex. idrott och slöjd. 

En aktivitet som får mycket utrymme på skolan och fritids är schack. Det syns också i att Börje skola vann Schackfyran VT-23.

Kontaktuppgifter till skolans personal hittar du här.

schackbräde ute.JPEG         NPF-soffor.JPEG

Uppdaterad: