Börje skola

Börje skola är en kommunal grundskola, F-6. Verksamheten drivs i lokaler som ägs av Börje Skolhusbolag AB.

Börje skola ligger på Uppsalaslätten, några hundra meter öster om Börje kyrka, ca 1 mil nordväst om Uppsala. Skolan är en av de största småskolorna i kommunen, med ca 130 elever. Intill skolan finns en äldre bebyggelsemiljö. Skolbyggnaden ägs av en stiftelse, Börje skolhusbolag AB. Det var engagerade föräldrar som byggde till skolan, för drygt 20 år sedan, genom att bilda en stiftelse.

Skolans verksamhet är uppdelad i två arbetslag: åk.F-3 och åk.4-6. Vi har en miljö/naturprofil, detta i samarbete med naturskolan i Hammarskog. Inspirerad av Bifrostskolan i Danmark har en metod arbetats fram som innebär att eleverna tar stor del i planering och utvärdering av sina arbeten.

Höstterminen 2021 startade Börje skola ett fritidshem i skolans lokaler.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Börje skola