Kontakt

Här är kontaktuppgifter för all personal på Börje skola.

Lärare & Fritidspersonal

Elevhälsoteam

Restaurangansvarig

018-726 02 95 (Edvard)

018-727 78 85 (Fast telefon)

Rektor

Carl Hedberg

Skoladministratör & Pedagogiskt ansvarig för fritidshemmet

Edvard Holmlund
Uppdaterad: