Kontakt

Här är kontaktuppgifter för all personal på Börje skola.

Lärare & Fritidspersonal

Elevhälsoteam

Restaurangansvarig

018-727 78 85 telefonnummer till personalrummet

Rektor

Carl Hedberg

Skoladministratör & Pedagogiskt ansvarig för fritidshemmet

Edvard Holmlund
Uppdaterad: