Skola24- Fritidshem

Fritidshem i Uppsala kommun använder Skola24 för information om barns närvaro och frånvaro.

Logga in

Via länken https://uppsala-sso.skola24.se kan vårdnadshavare som har ett barn inskrivet på fritidshemmet logga in i systemet via Bank-ID. Du kan även ladda ner appen "skola24". Det är den med grön logga som vi använder!

Registrera schema

Alla vårdnadshavare ska registrerar tider för lämning och hämtning/hemgång. Klockslagen ska täcka arbetstid/studietid samt den tid det tar att resa till och från arbetsplatsen. 

Tiderna skrivs enkelt in genom funktionen Registrera Schema, som du hittar på startsidan eller under fliken ”vistelsetid”. Först måste dock ett startdatum väljas (klicka på kalendersymbolen) och en schematyp väljas i rullistan (tryck på pilsymbolen så öppnas rullistan). Om ni har samma tider varje vecka, välj schematyp ”1 vecka”.

En schemaändring kan registreras från och med nästa dag. Det senaste schema som har registrerats är alltid det som gäller (från det datum ni angett). Därför kan ni lägga nytt schema inför varje vecka eller registrera ett rullande schema med olika veckotider.
Gäller ändringen denna dag eller endast för ett tillfälle så registreras en "tillfällig ändring" i systemet. Fritidspersonalen kollar detta i samband med skoldagens slut. Skriv gärna en kommentar till den tillfälliga ändringen.

Behöver du mer om hjälp kring detta så titta gärna på instruktionsvideon om att registrera schema.

Besvara lovförfrågan

Under läsåret kommer vi att skicka ut en lovförfrågan via Skola24 Fritidshem för att ta reda på vilka elever som kommer att närvara eller frånvara. Ni fyller i vilka tider som gäller för ert barn och vilka dagar. OBS: fyll även i om ditt kommer vara ledigt.

När anmälningarna är registrerade planeras verksamhetens bemanning samt beställning av måltider. Det är därför av stor vikt för oss att alla besvarar lovschemat.

Du som har flera barn inskrivna på fritids behöver fylla i informationen för samtliga barn.

Hjälp

Behöver du mer om hjälp kring detta så titta gärna på instruktionsvideon om att besvara lovförfrågan.

Registrera ditt barns schema – skriftlig beskrivning på olika språk:

Svenska (PDF, 485 KB)

Albanska (PDF, 2 MB)

Arabiska (PDF, 2 MB)

Engelska (PDF, 1 MB)

Pashto (PDF, 2 MB)

Somaliska (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: