Lärare & Fritidspersonal

Mentor förskoleklass

Emma Werner Kyller

Mentor åk 1

Jonas Gellerstig

Mentor åk 2

Maja Karlsson

Mentor åk 3

Julia Malmström

Mentor åk 4

Karin Hahlin-Ohlström

Mentor åk 5

Catherine Lindén

Mentor åk 6

Erik Fortea

Speciallärare

Anneli Lafvas

Musiklärare

Erik Zetterström

Slöjdlärare textil

Monica Jansson

Slöjdslärare trä

Igor Mejberg

Fritidstelefonen

Börje skolas fritidshem

Fritids & administratör

Edvard Holmlund

Fritids

Eva Forsberg

Fritids

Michael Lööf

Fritids

Magnus Johansson

Fritids

Linda Norrman
Uppdaterad: