Lärare & Fritidspersonal

Årets personal på Börje skola

Expedition:

018-726 02 95 (Edvard)

018-727 78 85 (Fast telefon)

Mentor förskoleklass

Caroline Lind

Mentor åk 1

Maja Karlsson

Mentor åk 2

Julia Malmström

Mentor åk 3

Jonas Gellerstig

Mentor åk 4

Catherine Lindén

Mentor åk 5

erik fortea

Mentor åk 6

Karin Hahlin-Ohlström

Speciallärare

Anneli Lafvas

Musiklärare

Erik Zetterström

Slöjdlärare textil

Monica Jansson

Slöjdslärare trä

Rikard Snäll

Fritidstelefonen

Börje skolas fritidshem

Fritids & administratör

Edvard Holmlund

Fritids

Eva Forsberg

Fritids

Michael Lööf

Fritids

Magnus Johansson

Fritids

Linda Larsson
Uppdaterad: