Lärare & Fritidspersonal

Årets personal på Börje skola

Expedition:

018-726 02 95 (Edvard)

018-727 78 85 (Fast telefon)

Mentor förskoleklass

Caroline Lind

Mentor åk 1

Julia Malmström

Mentor åk 2

Jonas Gellerstig

Mentor åk 3

Maja Karlsson

Mentor åk 4

erik fortea

Mentor åk 5

Karin Hahlin-Ohlström

Mentor åk 6

Catherine Lindén

Speciallärare/resurs

Maria Mattsson

Musiklärare

Erik Zetterström

Slöjdlärare textil

Monica Jansson

Slöjdslärare trä

Rikard Snäll

Fritids & administratör

Edvard Holmlund

Fritids

Eva Forsberg

Fritids

Mikaela Sillanpää

Fritids

Ferkó Matolcsi

Fritids

Magnus Johansson

Fritids

Elsa Karlsson

Fritidstelefonen

Börje skolas fritidshem
Uppdaterad: