Elevhälsoteam

Rektor

Sakarias Åkerman

Skolpsykolog

Gabriel Marklin

Skolsköterska

Christina Cederberg
Skolkurator
Olivia Catolino
Uppdaterad: