Lathund för frånvaroanmälan av barn

Instruktioner till vårdnadshavare

När du behöver frånvaro-anmäla ditt barn ringer du Skola24 på nummer:

0515-77 76 01.

Du ska inte ringa till skolan längre.

Där knappar du in ditt barns personnummer med 10 siffror. Därefter är ditt barn anmält frånvarande och det kommer att synas på Skola24.

OBS! Det är oerhört viktigt att sjukanmälan görs FÖRE kl. 07.15. Anledningen till detta är att vi på skolan behöver veta vilka elever som är borta innan skoldagen börjar. Detta för att vi ev. ska kunna omfördela våra lärare och resurser under dagen.

Det går bra att rapportera in frånvaro för nästkommande dag efter kl. 12.00 om man evt att barnet kommer vara frånvarande.

Observera att du måste rapportera frånvaro varje dag.

15 april 2020