Beslutsunderlag skolavslutning

Uppsala kommun har nu tagit ett beslut om hur skolavslutningen i år ska hållas. Information om hur vi på skolan kommer att göra istället återkommer jag om så snart jag hunnit diskutera det med personalen.

Beskrivning ärendet
Sommarens skolavslutningar på grundskolan påverkas av coronaviruset och covid-19. Uppsala kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som innebär att större folksamlingar ska undvikas. Därmed kan grundskolans traditionella sommaravslutningar inte genomföras då de vanligtvis samlar många elever, vårdnadshavare och övrig släkt.

Bakgrund till förändringen
Den rådande covid-19 pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om minskad smittspridning. En riskbedömning är genomförd.

Beskrivning av förändringen
Sommarens skolavslutningar påverkas av covid-19. För att minska risken för smittspridning behöver skolavslutningen anpassas för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Varje rektor hittar sin lösning till en anpassad skolavslutning.

Detta innebär att:
• Samling av skolans alla elever och vårdnadshavare kan inte genomföras, varken utomhus eller inomhus.
• Varje rektor kommer informera elever och vårdnadshavare om och hur avslutning och firande ska ske på just deras skola.
• Avslutningslunch eller middag kan genomföras i matsalen som vanligt, skolbal som arrangeras i skolans lokaler av vårdnadshavare kommer inte kunna genomföras.

20 maj 2020