Kommunens elevhälsa informerar

Uppsala kommuns elevhälsa htbq-diplomerad.

hbtqflagga

Sedan en tid tillbaka är Uppsala kommuns elevhälsa htbq-diplomerad.
På www.uppsala.se/hbtq kan ni läsa mer om vad hbtq-diplomeringen innebär. 

 

29 september 2017