Föräldramöte torsdag den 10 september

Välkomna på föräldramöte torsdagen den 10/9.

 Av praktiska skäl har vi delat upp mötet i tre delar.

1. kl 1730 börjar Bullerbyn i sina klassrum.
2. kl 1830 gemensamt för alla föräldrar i matsalen.
3. kl 1900 börjar Storskolan i sina klassrum

Välkomna!

31 augusti 2015