Föräldramöte 17/5

Vi håller ett föräldramöte angående lägerskolan på Rävsten kl 1730 i klassrum Smaragden (sexornas klassrum). Välkomna!

16 maj 2017