Föräldramöte

Välkomna till föräldramöte!

Vi vill bjuda in alla vårdnadshavare till föräldramöte på Börje skola
onsdagen den 20 september.

kl 17.30: klasserna F-3 börjar i respektive klassrum tillsammans med mentorer.
kl 18.15: Gemensam samling i matsalen.
kl 18.30-19.15: klasserna 4-6 samlas i klassrummen med respektive mentorer.

Varmt välkomna!
/Rektor och personal

13 september 2017