Föräldramöte 19/9

Välkomna till föräldramöte!

Vi vill bjuda in alla vårdnadshavare till föräldramöte på Börje skola onsdagen den 19 september.

kl 17.30: klasserna 4-6 börjar i respektive klassrum tillsammans med mentorer.

kl 18.15: Gemensam samling i matsalen.

kl 18.30-19.15: klasserna F-3 samlas i klassrummen med respektive mentorer. 

Varmt välkomna!
personalen på Börje skola genom Sakarias Åkerman,Rektor

18 september 2018