Ändrade frånvarorutiner

Frånvarorutiner i Skola24 Hej! Utifrån den rådande ”Corona-epidemin” måste rektor leverera in frånvaro varje morgon till områdeschef samt skolchef för statistik. Det är viktigt att skolan får in underlag för att kunna prioritera och fatta beslut utifrån det aktuella närvaron/frånvaron.

Vi behöver därför genast ändra rutinerna kring ”frånvaroanmälan för elev”. Uppsala kommun har som ni säkert känner till ett särskilt system (Skola24) för detta, som även Börje skola fr o m nu ska använda. Denna förändring kommer att vara permanent. 

Med vänlig hälsning,

Annika Tillander Berg, rektor

15 april 2020