Information från kommunen angående covid-19

Välkommen tillbaka efter påsklovet!

På tisdag 14 april öppnar skolorna som vanligt efter påsk. Vi hoppas att ni har haft ett skönt påsklov. Nu väntar skolarbetet igen och vi ser fram emot att ta emot och träffa alla elever.

Skolans samhällsviktiga uppdrag fortsätter
Alla barn har rätt till utbildning och skolan fyller en viktig social funktion i samhället. Därför fortsätter grundskolorna i Sverige att hålla öppet, trots att många andra verksamheter är stängda på grund av coronapandemin. Skolplikten gäller och Folkhälsomyndigheten bedömer fortfarande att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Så arbetar skolan för att förebygga smitta
Vi har stor förståelse för att det kan finnas en oro för smitta. Det är mycket sällsynt att barn blir allvarligt sjuka av coronaviruset/covid-19. Däremot måste skolan hjälpa till för att stoppa spridningen av smittan i samhället så att äldre och personer i riskgrupperna inte smittas.

Skolan följer de råd som Folkhälsomyndigheten, Skolverket och andra myndigheter ger. Vi tar elevernas och medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö på största allvar. Därför har vi gjort en rad insatser och anpassningar på skolan, exempelvis:

· Skolan städas varje dag, med extra rutiner för att toaletter, dörrhandtag och andra ytor som många rör vid

· Fler uteaktiviteter

· Vi ser över rutiner i matsalen för att minska trängsel vid skollunchen och möjligheten till ökat avstånd i kapprum etc

· Vi pratar med eleverna om hygienråd och bemöter oro och ryktesspridning.

Så kan du hjälpa till
Alla i samhället behöver ta ansvar för att stoppa smittan och hjälpas åt för att klara coronapandemin. Du som vårdnadshavare kan särskilt tänka på att:

· Barn med symtom som feber, hosta och förkylningssymtom ska stanna hemma från skolan. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk.

· Barnen ska vara symtomfri i två dagar innan de kommer tillbaka till skolan.

· Var noga med handtvätt och att följa övriga hygienråd

· Var ett föredöme som vuxen och var uppmärksam på vad barnen funderar på. Var öppen för frågor, stilla nyfikenheten på vad som händer och dämpa den eventuella oro de har.

· Se till att ditt barn inte hamnar efter med skolarbetet. Håll kontakt med lärare och rektor för att planera undervisningen vid längre frånvaro.

· Var uppmärksam på din omgivning. Finns det barn, familjer eller äldre i din närhet som behöver stöd?

· Var beredd på förändringar. Läget i coronapandemin kan förändras snabbt och skolan kan behöva anpassa verksamheten på kort varsel, vilket kan påverka dig och ditt barn.

Så ska du göra vid pollenallergi eller förkylningsastma
Såväl covid-19, förkylningsastma och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför kan det i början vara svårt att bedöma om symtomen beror på astma, allergi eller om barnet har smittats av sjukdomen. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som har symtom ska stanna hemma och att man ska ta medicin mot sin allergi. Om medicinen hjälper och symtomen försvinner kan man göra bedömningen att symtomen sannolikt beror på allergin eller astman och då behöver man inte vara hemma.

Om du har frågor

På www.uppsala.se/covid-19 samlar Uppsala kommun uppdaterad information som gäller förskola och skola, men även annan information om verksamheter i Uppsala kommun.

Har du som vårdnadshavare frågor eller vill ha stöd i hur du kan prata med ditt barn kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

15 april 2020