Information om skolskjuts nästa läsår

Nu är det dags att göra en ny ansökan om skolskjuts till nästa läsår för er som har barn som åker taxi eller har ett växelvis boende.

Det gäller även de som inte har så långt till skolan men kan behöva en transport utifrån trafiksäkerheten. I förskoleklass och upp till årskurs 3 har man automatiskt rätt till skolskjuts om avståndet till skolan är mer än 2 km. När man går i årskurs 4-6 är avståndsgränsen 4 km. Man kan alltså ha fått busskort med automatik utifrån ett avstånd på t ex 3 km till skolan i årskurs F-3 men när man börjar i åk 4 blir busskortet spärrat då man inte längre med automatik har rätt till skolskjuts. Om man då som förälder vill att barnet ska få skolskjuts även i senare årskurser behöver man göra en ny ansökan till Antagningsenheten inför varje nytt läsår.

På Uppsala kommuns hemsida finns information om vilket regelverk som gäller och en ansökningsblankett:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

Hör gärna av er om ni har frågor, direkt till mig eller till Antagningsenheten, antagning.skolskjuts@uppsala.se.

Ansökan ska ha inkommit senast den 31 mars.

16 mars 2018