Gemensam luskamning 2-3 februari

Denna information går ut till alla Uppsala skolors elever.

Förekomsten av löss har ökat därför görs denna gemensamma insats. Det är viktigt att alla är med!

Mer information i den bifogade filen!

luskamning (PDF, 161 KB)

30 januari 2019