Miljödagen

En dag under våren tillbringar eleverna med att fixa till skolans utemiljö, en uppskattad tradition.

Det arbetades och fejades under torsdagen då eleverna gick man ur huse för att se till att utemiljön i skolans omedelbara närhet sköttes om. Man plockade utmed vägarnas diken, sopade skolgården, planterade och sådde och mycket annat. Skoldagen avslutades med lekar som anordnades av elever i åk 4.

8 maj 2015