Information om nationella prov

Igår meddelade Skolverket att vårens nationella prov ställs in.

Skolverket avser att fatta beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. 

25 mars 2020