Ny personal vt -18

Från och med vårterminen kommer det att ske några förändringar i personalgruppen. Vi är glada att vi hittat bra ersättare till de som slutar eller är lediga efter jul.

Under vårterminen kommer Jonas Gellerstig att vara föräldraledig. Martin Östlund kommer att vikariera för Jonas under hela vårterminen. Martin blir färdig med sin lärarutbildning nu till jul.

Maria Klarström som haft textilslöjd kommer att sluta. Hon har trivts väldigt bra på Börje skola men har nu fått en större tjänst på annan skola. Viola Löfquist kommer att ta över Marias tjänst. Viola är utbildad textillärare och har lång erfarenhet av arbetet.

I årskurs 1 kommer Eva Kusendal att ta över undervisningen efter Ulla-Britt som gick i pension i oktober. I november och december har Therese och Jill haft ansvar för klassen. Eva är en rutinerad lågstadielärare som tidigare jobbat många år på annan skola i kommunen.  

Vi vill hälsa våra nya medarbetare varmt välkomna till Börje skola!

Sakarias Åkerman
rektor

14 december 2017