Öppet Hus - Inställt!

På grund av rådande pandemi behöver vi ställa in Öppet Hus för blivande förskoleklass.

Vi kommer att skapa en film och ladda upp på hemsidan till blivande Förskoleklassare under vårterminen. Exakt när kan vi inte svara på i nuläget. 

Skolan

Vi är en F-6skola med ca. 125 elever i åldershomogena klasser. Vi har en stor naturlig och naturnära skolgård som inbjuder till massor av lek och aktiviteter. Besök gärna skolgården på kvällar och helger. Vi har även ett välfungerande faddersystem som används flera gånger per termin vid fadderdagar och aktiviteter.

Fritidshemmet

Om ditt barn är i behov av fritidsplacering hos oss behöver ni söka fritidsplacering i eBarnUngdom. När ni fått ansökan godkänd av Antagningsenheten (https://www.uppsala.se/utvald-traff/barnomsorg--kontakta-antagning-forskola) måste SAMTLIGA vårdnadshavare godkänna placering. Annars har ni inte placerats hos oss och har därmed ingen fritidsplats. 

Se mer om fritidshemmet HÄR.

Vid övriga frågor har ni kontaktuppgifter till rektor med flera här

13 januari 2022