Organisation läsåret 19/20

Organisation nästa läsår

Mycket är sig likt kommande läsår. Vi kommer att gå ut med annons för pedagog i förskoleklassen då vi i nuläget inte vet i vilken omfattning Caroline kommer att arbeta i höst. Anställning pågår också när det gäller kurator som vi saknat detta läsår. Nedan framgår vilka lärare som kommer att vara mentorer i respektive klass. Flera lärare har lektioner även i andra klasser.

Fsk – anställning pågår, Caroline, Eva
Åk 1 – Maja K
Åk 2 – Julia, Martin
Åk 3 – Jonas
Åk 4 – Catherine
Åk 5 – Erik
Åk 6 – Karin
speciallärare - Maria
Assistenter – Eva, Hampus, Yohannes, Suha
Slöjd – Rikard, Monika
Musik –Erik Z
Idrott – Jonas, Martin
Städ – Inger
Vaktmästare - Fredrik
Skolsköterska – Christina
Skolpsykolog – Gabriel 

3 juni 2019