Rektorsbrev

Från Annika Tillander Berg till Personal, Vårdnadshavare och Lärare i Börje skola

Hej och välkomna till ett nytt spännande läsår på Börje skola!

Jag hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommarledighet! Det känns extra spännande för mig att få vara med och starta upp verksamheten på skolan för första gången.

Veckan före skolstart är alltid lite speciell, det är mycket som ska fixas och trixas med. Nu ser vi fram emot att allt ska återgå till det normala dvs att eleverna är på plats! Det brukar kännas skönt att få komma in i rutiner och få lite ordning och reda på vardagen igen.

På måndag 17 augusti börjar vi med en schemabrytande ”Fadder-dag”. Starttid är som vanligt kl. 8.00 och sluttid är kl. 13.00. Mer info har ni fått från mentorer.

Klass 2 har fått en ersättare för Maja Karlsson som detta läsår är föräldraledig. Hon heter Caroline Engelbrektson, har lärarbehörighet och kommer senast från Valsätraskolan. Caro line kommer även att undervisa i idrott & Hälsa i mellanstadiet. Vi är jätteglada att ha Caroline på skolan!

Uppsala kommun har, via Unikum, gått ut med de senaste riktlinjerna kring Corona och vi följer givetvis dessa. Jag ber er alla att läsa igenom den informationen noggrant. På skolan kommer vi bl a att sträva efter att i möjligaste mån ha en skola där vårdnadshavare och andra besökare inte närvarar i skolans lokaler mer än nödvändigt. Information gällande hur utvecklingssamtal och föräldramöten ska genomföras kommer vi gå ut med inom kort.

Jag vill passa på att hälsa er nya föräldrar extra välkomna till Börje skola! Jag hoppas och tror att era barn och ni ska trivas på vår fina skola!

I år kommer Börje skola att ingå i ”Trivselledarprogrammet” som bla handlar om att främja ökade och varierade aktiviteter på raster, förebygga konflikter och mobbing samt främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt. Till detta hoppas och tror jag att det kommer att minska stress bland personal. Personalen kommer att få en utbildning i början av september. Ni kommer att få mer information om detta framöver.

Jag vill även passa på att påminna er om våra frånvarorutiner. Det är oerhört viktigt att ni anmäler all typ av frånvaro och vi är tacksamma om ni anmäler så tidigt på morgonen som möjligt alternativt dagen innan. Även ev. sen ankomst ska anmälas. All frånvaroanmälan görs via Skola24. Telefonnumret är: 0515-77 76 01.

Med vänlig hälsning,

Annika Tillander Berg
Rektor, Börje och Järlåsa skolor

16 augusti 2020