Succé på Grand!

Elevernas uppträdande på Grand blev en succé!

Grand ovanifrån

Det var trångt på scenen när eleverna från Börje skola uppträdde på Grand tillsammans med Aco och Grosse. Anhöriga strömmade till och fyllde snabbt golvet. Publiken visade sin uppskattning med att klappa dansa till den svängiga musiken. Skolan tackar Aco och Grosse för arrangemanget, föräldrar och andra som ställde upp med att köra och slutligen eleverna för sitt uppträdande.

15 mars 2018