Skolrådet

Skolrådet på Börje skola träffas 5 gånger per läsår. Rådet består av klassföräldrar från varje klass, föräldraföreningen, personal samt rektor. Punkter som tas upp är bland annat skolans ekonomi, likabehandlingsplanen, trivselenkäter, information från klassföräldrar och skolans personal.

Uppdaterad: