Skolråd och elevråd

Skolrådet på Börje skola träffas 5 gånger per läsår. Rådet består av klassföräldrar från varje klass, föräldraföreningen, personal samt rektor. Punkter som tas upp är bland annat skolans ekonomi, likabehandlingsplanen, trivselenkäter, information från klassföräldrar och skolans personal. Elevrådet träffas 3 gånger per termin och går bl a igenom elevers önskemål för att nå en ökad trivsel på skolan.

Vi kommer nedan att uppdatera kontaktuppgifterna till de föräldrar som är med i skolrådet.

SKOLRÅD                                               ELEVRÅD

2021

210412 (PDF, 117 KB)

210125 (PDF, 72 KB)

211123 (PDF, 77 KB)

2020                                                      2020

200914 (PDF, 17 KB)                                                  Elevråd 20200921 (PDF, 82 KB)

2019

191205 (PDF, 102 KB)

191003 (PDF, 105 KB)

190204 (PDF, 150 KB)


2018

180207 (PDF, 69 KB)

 

2017

171129 (PDF, 149 KB)

170227 (PDF, 139 KB)

 

2016

161004 (PDF, 146 KB)

160419 (PDF, 137 KB)

160210 (PDF, 138 KB)

 

Uppdaterad: