Ny på fritids?

Välkommen till Börje skolas fritidshem.

Till dig som har ett barn som börjar i Förskoleklass hos oss HT-22 och är i behov av fritids så behöver ni ansöka om placering på eBarnUngdom. Efter att ni gjort ansökan är det viktigt att ni kollar på eBarnUngdom att ni fått placering. Samtliga vårdnadshavare till barnet ska godkänna placeringen (annars försvinner er ansökan och ni får göra om den). Därefter kommer ni bli placerade på vårt fritids per automatik, Börje skolas fritidshem. Alla som har en placering på skolan får plats i fritidshemmet så ingen behöver vara orolig att inte få plats på vårt fritidshem. Har du frågor kring just antagning och söka plats surfa in på denna sida: (Fritidshem och fritidsklubb - sök eller säg upp plats) https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola-och-fritids/fritidshem-och-fritidsklubb/fritidshem-och-fritidsklubb-sok-eller-sag-upp-plats/ eller kontakta antagningsenheten.

Om du är i behov av fritids innan skolstart vänligen fyll i dessa tider för hand längst ner i detta brev. För-och efternamn samt tider och lämna till oss senast 31/5.

Vi har ingen bestämd inskolning kring fritids då alla barn är i behov av olika mycket inskolning med sina vårdnadshavare. Förslag från oss är att elevens första fritidsdag vara här tillsammans 1–2 timmar och sedan succesivt öka i tid beroende på elevens behov i dialog med personalen.

Informationsbrev från fritids skickas ut via Unikum (direktlänk finns på skolans startsida) och för att få mail från oss via Unikum måste du först loggat in minst en gång i systemet så din mailadress registreras, görs enklast med Bank-ID! 😊

Vi använder närvarosystemet Skola24-Fritidshem för fritidshemmet som samtliga fritidshem gör i dagsläget inom kommunen. På vår sida under Meny > Verksamheter > Fritidshemmet på Börje skola finns information kring Skola24, ungefär hur en fritidsdag ser ut hos oss, kontaktinformation med mera. Direktlänk till Skola24 finns som genväg på skolans startsida.

Cirka en vecka innan skolstart kommer ni kunna registrera schema via Skola24 enligt ovan om ni blivit placerade på vårt fritidshem.

 

Med vänliga hälsningar,

fritidspersonalen, genom Edvard.

Uppdaterad: